Úvod / Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Nový sběrný dvůr na odpady se nachází na ulici 1. máje v Mohelnici, vjezd do areálu je situován vedle mostu přes Mírovku. Provozovatelem je městská společnost MKSC s.r.o. a garantem odbor životního prostředí MěÚ Mohelnice.

Sběrný dvůr slouží občanům Mohelnice k ukládání roztříděných odpadů všech typů, včetně nebezpečných. Provoz je monitorován kamerovým systémem a je vybaven moderní technikou k práci s odpady. Všechny odpady jsou kvůli evidenci přesně váženy a separátně ukládány.

Provoz se řídí schváleným provozním řádem a těmito pravidly:

  • Občan, který doveze odpad do SD, se řídí provozním řádem a pokyny obsluhy.
  • Občan vždy předloží OP ke zjištění totožnosti a ke zjištění trvalého bydliště. S daty je nakládáno dle směrnice GDPR a data jsou zabezpečena proti zneužití.
  • Odpady budou přijaty pouze roztříděné.
  • Dovezený odpad bude zvážen a uložen do určeného kontejneru.
  • V případě platby bude občanovi vystaven doklad o zaplacení.
  • Ceny za jednotlivě přijímané odpady jsou stanoveny dle platného ceníku.
  • Ceník je k nahlédnutí u obsluhy SD, na webových stránkách města a provozovatele.
  • Při odevzdání více druhů odpadů budou tyto jednotlivě váženy a ukládány do kontejnerů.
  • Veškerý zpětný odběr elektrospotřebičů je zdarma.

Aktuality

24
říj

ZAVŘENO

28.10.2023 BUDE SBĚRNÝ DVŮR MOHELNICE UZAVŘEN! ...

Fotogalerie